aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl

referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

więcej

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

doradztwo europejskie - pozyskiwanie dotacji unijnych - fundusze europejskie

ZEFE.ORG

rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń

Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Świadczym doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Skutecznie pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R

infolinia (+48) 814 608 814

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony